top of page

KIDA-KM CLUB NİYE FARKLI?

Güncelleme tarihi: 8 Şub 2021Krav Maga her dönemin sokaklarda büyüyen tehlikelerini göz önüne alarak gelişmeye açık bir dövüş stilidir. Combat Krav Maga International & KIDA-KM CLUB bu fikirden hareketle ülkeden ülkeye hatta bölgesel düzeyde bile farklılık gösterecek şekilde Krav Maga eğitimi verme yeteneğine sahip bir organizasyondur. KIDA-KM CLUB bünyesinde bizler de Türkiye sokaklarında kol gezen tehlikeleri sürekli analiz ederiz. Sokaklarımızda kullanılan Türkiye tipi silahlara karşı savunmalar üretir, öz savunma bilincimizi ve tekniklerimizi günün koşullarına uygun biçimde güncelleriz.


KRAV MAGA BİR SAVUNMA BİLİNCİDİR

Combat Krav Maga International & KIDA-KM CLUB olarak Krav Maga'nın, yakın dövüş stili olmasının ötesinde, bir savunma bilinci olduğundan hareket ederiz. Tehdit oluşmadan tehlikeyi analiz ederek güvende kalmak için alınması gereken önlemler bize göre Krav Maga’nın ilk adımını oluşturur.

Önlemlere rağmen, tehlikeli durumdan/saldırıdan kaçınılamıyorsa, savunma taktiklerinin devreye girmesini sağlayacak taktik ve teknikleri çalışırız. Barışçıl yollar tükendiğinde saldırganı Hızlı Etkili Kolay tekniklerle etkisiz hale getirir ve yine aynı hızla saldırı mahallinden uzaklaşırız.

Şimdi yukarıda kısaca özetlediğimiz kavramları biraz daha açalım.


TAKTİK SAVUNMA SİSTEMİ TEORİSİ

İki saldırı asla birbirinin aynı olmaz. İki saldırgan da birbirine benzemez. Aslında, aynı tehditle karşılaşan aynı kişi, bugün bir önceki güne göre farklı tepki verecektir. Bu bilgiden yola çıkarak biz KIDA'da, oluşturduğumuz Taktik Savunma Sistemi Teorisi ile ilk olarak şiddet kullanarak öz savunma yapmaktan uzak kalmayı yeğleriz.

Şiddetten uzaklaşamadığımız durumlarda ise basit, agresif, öğrenmesi ve hatırlaması kolay bir öz savunma sistemi olan Krav Maga'yı kullanır ve saldırganları etkisiz hale getiririz.


İLKELERE ODAKLANIRIZ

Bunu yaparken de tekniklerden çok ilkelere odaklanırız. İlkelerimiz son derece basittir.

* Bizler madalya ve puan peşinde koşan sporcular değiliz.

* Kendimizi ringde değil sokakta savunmak zorundayız.

* Saldırganımızı sıkletine göre seçemeyeceğimizi biliyoruz.


Bu ilkeler, eğitimimize ve teknikleri değerlendirmemize rehberlik eder. Bir teknikte zayıflık bulduğumuzda veya sıklet farkından dolayı uygulanamaz hale geldiğini gördüğümüzde bu ilkelere dayanarak sorular sorarız. Müfredatımızdaki tüm teknikler bu elemeden geçmiştir. Tekniklerimizi en iyi en güçlü en tecrübeli arkadaşlarımızla test etmeyiz. En az atletik öğrencilerimizden bazılarına gider ve söz konusu teknikleri uygulayıp uygulayamayacaklarına bakarız.


Bir öz savunma tekniğini değerlendirirken, uygulamada geç kalırsak ne kadar iyi çalıştığına bakarak etkinliğini ölçeriz. Teknik, sadece dövüşe hazır olduğumuzda işe yarıyorsa, o zaman daha iyi bir teknik ararız.


KRAV MAGA BİR DÖVÜŞ SANATI DEĞİLDİR

Bizimle çalışırken akılda tutmanız gereken en önemli konu, Krav Maga'nın geleneksel bir dövüş sanatı (Martial Arts) olmadığıdır ve biz dövüş sanatı terimini hiç kullanmayız.

Geleneksel dövüş sanatları katıdır; dogmatik olma eğilimindedir ve gelenekleri sürdürmeye odaklanır. Hareketin zarafeti ve detay kütüphanesine da özellikle vurgu yapılır.

Krav Maga tüm bunlardan kaçınmaya çalışıyor.

Dövüş sanatı sistemleri başlangıçta sokaktan çıksa ve basit temellere dayansa da zaman içinde çoğu, dövüşçüleri sınırlayan kurallar koyan spor odaklı bir zihniyette sıkışıp kalmıştır.


Bazı çok etkili sistemler bile spor odaklı tuzakta başarısız olabilir. Bir dövüş stilini puana yönelik bir spor olarak sınırlamalarla birlikte öğrenirseniz, Emprovize silahları kullanmak, ısırmak, göz oymak, yumuşak doku hasarlarına yönelik kesin darbeler size öğretilmemişse sokakta işiniz kolay olmayacaktır. Benzer biçimde okulunuz, pek çok tehlikeyi en kısa sürede bertaraf edip saldırı mahallinden uzaklaşma konusunda da bilgi vermelidir.


Bir görüşe göre dövüşe yönelik sınırlamalar, yeni başlayanların teknikleri iyi öğrenmeleri uygulayabilmeleri için gereklidir. Partneriniz uyluğunuzu ısırma fırsatı bulduysa -ki tekniğin hızlı ve kuralına uygun yapılması halinde karşınızdakinin sizi ısırması güçleşse de böyle bir mükemmeliyete ulaşmak için çok çalışmak gereklidir- üçgen boğma uygulamak zordur. Bu nedenle ilk başta o tekniği iyi öğrenmek için kimsenin kimseyi ısırmaması gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak bakış açısındaki en doğru nokta bu olmayabilir. Çalışırken ısırılma riskini en baştan hesaba katıp ona göre bir eğitim vermek savunmacıyı hayatta tutmak için daha faydalıdır.

Kısacası bir eğitimde sokak kavgasının tüm 'pis' unsurlarını göz önünde bulundurmaz ve sisteminize eklemezseniz, öz savunma değil, sportif antrenman yapmış olursunuz.


Krav Maga'nın farklı olduğu yer burasıdır. KIDA'da biz kesinlikle Hızlı Etkili ve Kolay olarak nitelediğimiz ve arkadaşlarımızın elindeki seçenekleri sınırlayan teknikler ve eğitim yöntemleri oluştururuz. Arkadaşlarımıza kurallara göre dövüşmemeleri gerektiğini hatırlatırız. Örneğin, ayrılıp kaçmak veya silah olarak kullanacak bir nesne bulmalarını öğretiriz. Kendimize veya saldırgana belirli bir tekniği uygulayabileceğimizi kanıtlamakla ilgilenmeyiz. Bizim için önemli ölçüt eve sağ ve salim gitmektir. En iyi Krav Maga'cı evine sağ, salim ve mutlu gidendir.

Krav Maga, dövüş konusuna odakların ve 'sanat' ile pek ilgisi yoktur, bizler her zaman zarif olmayız, ama işi bitiririz. Krav Maga'yı şiddetli çatışmalarla başa çıkmada taktiksel ve mantıksal olarak sağlam bir yaklaşım olarak 'Taktik Savunma Sistemi' olarak tanımlamayı tercih ediyoruz.


DAHA AZ TEKNİK DAHA FAZLA PROBLEM ÇÖZER

Yaklaşımımız her zaman saldırının mümkün olduğunca çok varyasyonunu detaylandıran bir genel teknik aramak olmuştur. Her saldırıya karşı benzersiz bir savunma oluşturmak kesinlikle imkansızdır. Hayat bu şekilde işlemez. Size 100 saldırıya karşı 100 savunma öğretirsek, idman çıkışında 101 numaralı saldırıya uğramanız kuvvetle muhtemeldir.


Bunun yerine, olabildiğince çok varyasyona hitap eden bir teknik kullanmaya çalışırız. Bu, stres altında hatırlanması daha kolay olan daha basit, daha etkili bir sistem sağlar. Sistem ne kadar basitse, eylemleriniz o kadar belirleyici olur.


İnsan hareketi ve tepkisi üzerine yapılan çalışmalarda Hick Yasası veya Hick-Hyman Yasası olarak bilinen bir teori vardır. Bu yasa, bir uyarıcı için ne kadar seçenek mevcutsa, genel tepki süresi ya da karar alma sürecinin de o uzun olacağı ya da akamete uğrayacağını anlatır. Yani ne kadar çok alternatif varsa, karar vermek de o kadar zaman alır. Üstelik, burada bahsedilen artış logaritmiktir. Bu bağlamda Hick Yasası “Alternatifler çoğaldıkça karar verme zamanı uzar” şeklinde ifade edilir.


Uzun tepki süresi ve kararsızlık, öz savunma sırasında istenmeyen bir durumdur.

Biz KIDA'da bu nedenle, genel yanıt süresini azaltmaya çalışırız. Bunu yapmanın iki yolu olduğunun da farkındayız.

A. Daha fazla antrenman

B. Sistemi basitleştirmek


Daha fazla antrenmanda kesinlikle yanlış bir şey yok. Ne kadar çok antrenman yaparsanız o kadar iyi olursunuz. Bununla birlikte, Krav Maga fazla antrenman yapamayanlar için tasarlanmıştır ve antrenman yapmak için zamanınız olsa bile, yine de Hızlı Etkili Kolay bir sistemi hedefler.


KIDA sistemi, stres altında tereddüdü ortadan kaldırmak için seçeneklerinizi azaltmak üzere tasarlanmıştır.

Unutmayın hayatı tehdit eden bir durumda, siz ve sevdiklerinizin güvende kalması için tehdidi etkisiz hale getirmek için kararlı ve agresif bir tepki vermelisiniz.


Seçeneklerden kaynaklanan tereddüt sorununun üstesinden gelmek için yeterince antrenman yapsanız bile seçimlerinizi basitleştirmek için başka bir neden daha vardır: Stres.

Basitçe ifade etmek gerekirse, stres performansı düşürür. Artan eğitim, stresin etkisini azaltabilir, ancak nadiren sıfıra düşürür.

Ve genellikle sadece stres altındayken öz savunma tekniklerine ihtiyaç duyarsınız. Bu nedenle etkili bir öz savunma sistemi, fiziksel hareketleri ve karar verme sürecini, mümkün olduğunca iyi performans gösterebilmeniz için basitleştirmelidir.


KIDA'nın bir özelliği de eğitimlerinde Roy E. Disney'e atfedilen "Değerlerinin ne olduğunu bilirsen, karar vermek zor değildir” ifadesinden ilham almasıdır. Bu nedenle birlikte çalışacağımız arkadaşlara hep şu soruları sorarız: "Neden bu dövüşü öğrenmek istiyorsun? Bu bilgilerle saldırganına ne yapacaksın?"


Sonuçta ister bizimle çalışın ister bir başka dövüş okulunda eğitim alın...

Eğitimin kalitesini tekniklerin detaylı, çok çalışma gerektiren ve sıklete dayalı olmayıp Hızlı Etkili Kolay uygulanmasına göre değerlendirin.


Biz gerçekçi, ekonomik, etkili ve çok becerikliyiz

Göz boyamak yerine gerçek tehditlere karşı eğitim veririz

Size ihtiyacınız olmayan hiçbir şeyi öğretmeyiz

Bizimle geçirdiğiniz zaman verdiğiniz her kuruşa değer

Bizimleyken sadece dövüşmeyi öğrenmezsiniz

BİR 'HAYATTA KALAN'A DÖNÜŞÜRSÜNÜZ


922 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

KRAV MAGA'YI NİYE ÖĞRENMELİSİN

Krav Maga bilirsen Kimse seni kolayca tutamaz, çekemez, itemez ve kavrayamaz Kimse sana kolayca tekme atamaz Kimse seni istediği gibi yumruklayamaz Kimse sana kolaylıkla sopa sallayamaz Kimse sen

KRAV MAGA'DA ÖNCELİKLERİN NEDİR?

Krav Maga'da sana bedeninde veya ruhunda herhangi bir hasar bırakmadan tehlikeyi bertaraf etmen öğretilir. Bu nedenle Krav Maga'da birinci kuralın saldırılara karşın "DÖVÜŞMEKTEN KAÇIN"maktır Bu mümkü

Beğendiyseniz lütfen link verin©
bottom of page